CONFERENCE

2ND TOWN HALL ZAKAT KEDAH

Peneraju Transformasi Institut Kewangan Sosial Islam Bertaraf Dunia : Cabaran & Strategi
17 Februari 2020 (Monday)

SEMINAR KEWANGAN ISLAM KEBANGSAAN 2020 (SKIK 2020)

BICARA MAQASID ”Islamisasi Kewangan & Kesannya Kepada Pembangunan Ekonomi Di Malaysia”