GALLERY

KEIZAC- KEDAH INTERNATIONAL ZAKAT CONFERENCE
ZAWED Expert Staff 2019
UUM Town Hall - Hala Tuju Geran Penyelidikan & Perundingan Zakat Kedah
Majlis Perasmian Food Bank dan 350 Seruan Berzakat oleh KDYMM Sultan Kedah
ZAKIRC- Zakat Interrnational Research Center