KEIZAC- KEDAH INTERNATIONAL ZAKAT CONFERENCE

Lebih daripada 10 buah negara hadir dalam KEIZAC 2019 yang berlangsung di Menara Zakat, Alor Setar pada 5 Ogos 2019 ini. Dalam konferens tersebut, lebih 100 kertas kerja dibentangkan oleh para ahli akademik dan pengamal industri zakat dalam dan luar negara. KEIZAC 2019 juga menampilkan tokoh-tokoh dalam industri kewangan Islam, perbankan Islam, perundangan, halal dan sebagainya bagi tujuan lontaran idea untuk memperkasakan pengurusan zakat di Negeri Kedah