SEMINAR KEWANGAN ISLAM KEBANGSAAN 2020 (SKIK 2020)

SEMINAR  KEWANGAN ISLAM KEBANGSAAN 2020 (SKIK 2020)

Theme : “Islamisasi Kewangan & Kesannya Kepada Pembangunan Ekonomi Di Malaysia”

Conference Fee: FREE OF CHARGE

Topics :
-Muamalat
-Kewangan Islam
-Zakat
-Wakaf
Language:
-Bahasa Melayu
-Bahasa Inggeris

Date:
13 – 14 April Februari 2020 (Isnin – Selasa)

Venue:
Main Hall, Menara Zakat (Zakat Tower), Jalan Teluk Wan Jah, 05200 Alor Setar, Kedah, MALAYSIA. & TH Hotel

IMPORTANT DATES 

  • Abstract Deadline: 15 February 2020
  • Last Full Manuscript Submission: 10 March 2020
  • Email to : journal@zakatkedah.com.my

Organizer:
-Lembaga Zakat Negeri Kedah 
-Permodalan Nasional Berhad

Co-Organizer:
-Institut Penyelidikan & Inovasi Zakat UUM (IPIZ)
-Pusat Kajian Fiqh Zakat, UniSHAMS
-Pusat Kajian Data Kemiskinan,( UITM )Kedah

For Any Enquiries:
Pusat Kajian Pengantarabangsaan Zakat Kedah
Aras 4, Menara Zakat, Jalan Telok Wan Jah,
05200 Alor Setar, Kedah, Malaysia
(Dr. Hafizah Binti Zainal)
Tel Office : 04-7331740
Fax : 04-7316280
E-mail: journal@zakatkedah.com.my

Registration